EEN WOORD

Een woord
– een steen
in een koude beek.
Nog een steen –
Ik moet meer stenen hebben,
wil ik over komen.

Olav H. Hauge